24/7/365 voor een vrijblijvend gesprek
nl

5 moeilijke vragen voordat u met pensioen gaat

25-03-2023

Een van de meest uitdagende financiële puzzels in het leven is pensioenplanning en dit vooral vanwege de onomkeerbare aard van veel van uw beslissingen. Om het nog moeilijker te maken, zijn de beslissingen vaak beslissingen die we nog nooit eerder hebben moeten nemen. Er staat vaak meer op het spel dan de spaar- en beleggingsbeslissingen die u tijdens uw professionele leven moest nemen.

Waarover hebben we het? Hier zijn 5 voorbeelden:

1. Moet ik kleiner gaan wonen?

Het verkopen van een huis is een enorme en vaak kostbare levenstransitie. Overstappen van een eengezinswoning naar bijvoorbeeld een appartement kan een verstandige beslissing zijn.

Houd er echter rekening mee dat deze nieuwe woonsituatie gepaard kan gaan met een reeks regels en voorschriften waaraan u misschien niet gewend bent. Deze beperkingen kunnen van invloed zijn op uw levensstijl en persoonlijke voorkeuren. Als u niet tevreden bent met uw nieuwe woning, kan het terugdraaien van de beslissing een aanzienlijke financiële last met zich meebrengen. Weeg de voor- en nadelen af voordat u een definitieve beslissing neemt.

2. Moet ik ergens anders heen verhuizen?

Bezuinigen is één ding. Verhuizen is nog iets anders. Het is belangrijk om rekening te houden met de mogelijke impact op uw sociale ondersteuningsnetwerk en de vriendschappen die u mogelijk achterlaat.

Hoewel beter weer en lagere belastingen aantrekkelijk kunnen zijn, compenseren ze mogelijk niet volledig het verlies van hechte relaties.

Het is de moeite waard om de mogelijkheid van spijt of heimwee te overwegen, vooral omdat verhuizen zowel duur als logistiek uitdagend kan zijn, vooral als u al een aanzienlijk deel van de opbrengst van de verkoop van uw vorige, duurdere woning heeft uitgegeven. Het is essentieel om de mogelijke voor- en nadelen van zo'n belangrijke stap af te wegen voordat u een definitieve beslissing neemt.

3. Wanneer moet ik stoppen met werken?

Het bepalen van het juiste moment om met pensioen te gaan is cruciaal.

Het markeert het einde van uw reguliere inkomen en maakt een einde aan uw spaargeld, aangezien u begint te putten uit uw pensioenfonds. Er is echter altijd de mogelijkheid om tijdens uw pensionering deeltijds te werken, wat veel voordelen heeft.

Het biedt niet alleen enige financiële stabiliteit, maar het kan gepensioneerden ook een gevoel van doelgerichtheid geven.

4. Aan wie wil ik mijn erfenis nalaten?

Veel succesvolle familierentmeesters geven prioriteit aan het nalaten van een substantiële erfenis aan hun echtgenoot, kinderen of een liefdadigheidsorganisatie.

Als dit belangrijk voor u is, bepaal dan wat u naast uw eigen behoeften wilt nalaten.

Overweeg bij uw opties voor vermogensplanning het mogelijke gebruik van een familietrust.

5. Welke mogelijkheden heb ik om toegang te krijgen tot mijn pensioen?

Als u een expat bent, heeft u verschillende mogelijkheden om geld uit uw pensioenpot te halen wanneer u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Als u een werkgeverspensioen heeft, kunt u uw uitkering mogelijk in één keer of periodiek ontvangen. Het bedrag dat u als eenmalig bedrag kunt opnemen, is afhankelijk van de voorwaarden van uw pensioenregeling en het kan zijn dat u met het resterende geld een lijfrente moet kopen. Als alternatief kunt u een vast inkomen uit deze pensioenregeling halen, hetzij via een lijfrente, hetzij via inkomensopname.

Als u een particulier pensioen heeft, heeft u wellicht vergelijkbare mogelijkheden als een werkgeverspensioen. U kunt doorgaans een bedrag belastingvrij opnemen, waarbij het resterende bedrag wordt gebruikt om een lijfrente te kopen of te beleggen in een inkomensopnameplan.

Het is belangrijk op te merken dat de regels rond pensioenopnames ingewikkeld kunnen zijn en dat er mogelijk belasting moet worden geheven over het bedrag dat u ontvangt. Het is onwaarschijnlijk dat u inkomstenbelasting betaalt als niet-ingezetene van uw thuisland, maar mogelijk wordt u belast in het land waar u nu woont.

Bovendien moet de beslissing om een vast bedrag of periodieke betalingen te doen zorgvuldig worden genomen, rekening houdend met uw financiële behoeften en pensioendoelen op lange termijn.


Als u over het bovenstaande nadenkt, is het normaal om een optie te kiezen die het risico op financieel verlies en spijt op korte termijn verkleint. Het kiezen van de emotioneel comfortabele keuze kan nu echter leiden tot financiële schade op de lange termijn. De kans is groter dat u betere beslissingen neemt als u emotioneel betrokken bent bij het aanpakken van mogelijk moeilijke pensioenkeuzes. Hieronder nog enkele vragen waar u misschien over na wilt denken als u uw pensioenjaren nadert:

  • Wat zou u beschouwen als een succesvol pensioen?
  • Wat voor levensstijl wilt u echt hebben?
  • Hoe kunt u uw kosten beheersen?
  • Wat zijn uw plannen voor uw latere jaren en de kosten voor uw langdurige zorg?
  • Wat gebeurt er met uw bedrijf?

Al het bovenstaande moet worden meegenomen in uw financiële plan en dat kan alleen als uw raadgever u en uw verhaal echt begrijpt.

Probeer u uw leven als gepensioneerde voor te stellen. Alleen dan investeert u de tijd die nodig is om te bepalen hoe u het leven kunt ondersteunen dat u echt wilt.

Mocht u vragen hebben over internationale pensioenen, sparen, verzekeringen of vermogensopbouw en -beheer of wilt u uw bestaande beleggingsportefeuille gratis laten screenen (op die manier krijgt u een tweede opinie over de assets die u bij een andere bank en/of financiële raadgever aanhoudt), neem dan vrijblijvend contact met ons – hello@expatbeleggen.com - om de mogelijkheden door te nemen.