24/7/365 for no-obligation consultation
en

9 grote verschillen tussen goede en slechte financieel adviseurs

01/02/2023

Financieel adviseurs verdelen de meningen van expats over de hele wereld. Heel vaak kan hun advies dat wordt gegeven om een beslissing te nemen over uw belegging, enorm variëren en dat met desastreuze gevolgen. De reputatie van expat financieel adviseurs wordt daarom in vraag gesteld, zeker indien het gaat om de dure en ongereguleerde financiële producten die aan expats worden aangesmeerd en dit in combinatie met een op commissie/provisie gebaseerd vergoedingssysteem.

De beste financiële adviseurs kunnen echter waardevol advies geven over hoe u als expat uw geld verstandig kan beleggen en legaal onnodige belastingen kan vermijden. Zo kunnen ze u begeleiden bij het structureren van uw vermogen om in de toekomst successierechten te vermijden.

Maar hoe kunt u het verschil zien tussen een goede en een slechte financieel adviseur? Hieronder vindt u 9 tips om u te helpen dat onderscheid te maken tussen de twee.

Is uw adviseur onafhankelijk?

Dit is een van de meest verkeerd begrepen termen in de wereld van expat financieel adviseurs. Het is algemeen aanvaard dat u voor het beste financiële advies met een onafhankelijk financieel adviseur moet spreken. Zij zijn immers vrij om te kiezen uit alle beleggingen.

Onafhankelijkheid kan echter een aantal gedaanten aannemen en sommige organisaties en adviseurs zullen onafhankelijkheid verklaren, maar in feite bedoelen ze dat ze niet "in dienst" zijn van een bepaalde financiële instelling.

Alle regelgevende financiële autoriteiten in de wereld raden u aan alleen met onafhankelijke adviseurs te werken die een helicopter zicht op de "hele markt" hebben. "Hele markt" is zoals het klinkt. De adviseur heeft de vrijheid om elk financieel product of elke financiële dienst uit de hele markt aan te bieden en er zal geen druk zijn om een bepaald product of dienst te kiezen.

Als een adviseur deze vrijheid niet heeft, is hij een verkoper! Vanwege de niet-gereguleerde aard van sommige van de beschikbare producten en de hoge commissie/provisie en bonus die worden aangeboden, is zijn advies immers gericht op zijn eigen welzijn en komt u dit zeker niet ten goede.

De beste manier om inzicht te krijgen in de mate van onafhankelijkheid van uw adviseur is door een tweede opinie te vragen en vervolgens de aangeboden adviezen te vergelijken.

Begrijpt uw adviseur uw risicoprofiel?

Elke belegging kan zowel stijgen als dalen. Vaak gaan de beleggingen die voor u het meeste rendement opleveren ook gepaard met een veel groter risico.

Het is echter ook zo dat een adviseur een hogere commissie/provisie wordt uitbetaald voor beleggingen met een hoger risico en daarom is zijn stimulans om deze beleggingen aan u te "verkopen" ook veel groter.

Tijdens uw eerste consulten dient de adviseur altijd vragen te stellen om uw risicoprofiel vast te stellen. Inzicht in uw risicoprofiel is essentieel als het gaat om het geven van advies, omdat het de adviseur in staat stelt te begrijpen voor welke risiconiveaus u openstaat.

Uw risicoprofiel houdt onder andere rekening met uw persoonlijke doelstellingen, uw beschikbare vermogen, uw gezinssituatie en uw toekomstplannen.

Zodra uw risicoprofiel compleet is, moet de adviseur het aan u presenteren en uitleggen hoe hij tot zijn conclusie is gekomen en ervoor zorgen dat u tevreden bent met wat hij heeft vastgesteld.

Vraagt uw adviseur om het geld voor uw belegging op zijn bankrekening over te maken?

Een financieel adviseur is precies dat, een adviseur. Hij mag nooit uw belegging daadwerkelijk zelf afhandelen.

Zijn rol is om advies te geven over de te kiezen financiële producten, u te helpen bij het invullen van het benodigde papierwerk, begeleiding te bieden en regelmatig de prestaties met u te evalueren.

In geen enkel stadium mag uw adviseur rechtstreeks met uw geld omgaan!

Alle betalingen die uw adviseur ontvangt, worden doorgaans door het beleggingsproduct vergoed, tenzij u vooraf bent overeengekomen om een (prestatie)vergoeding te betalen.

Als u twijfelt, zoek dan nogmaals voor een tweede opinie of vraag om duidelijkheid over wat uw adviseur met uw geld doet VOORDAT geld van eigenaar verandert.

Is uw adviseur eerlijk over zijn kwalificaties?

Hoewel financieel adviseurs buiten Europa, het VK enz. niet gereguleerd hoeven te zijn, is het best om een echte financieel adviseur van een verkoper te herkennen en te vragen naar zijn kwalificaties.

Een 'adviseur' die onlangs naar het buitenland is verhuisd, misschien een voormalige verkoper in een vorig leven, zal weinig of geen kwalificaties hebben.

Wees nooit bang om hiernaar te vragen, de meeste mensen zijn trots op alle behaalde kwalificaties en zullen maar al te graag hun ervaring met u delen als daarom wordt gevraagd.

We raden u ook aan om uw adviseur op LinkedIn te zoeken, waar u informatie vindt over zijn kwalificaties, eerdere banen en eventuele aanbevelingen. Hoe minder compleet zijn profiel, hoe meer vragen u zou moeten stellen.

Beweert uw adviseur gereguleerd te zijn?

Zodra een financieel adviseur Europa of het VK verlaat en internationaal advies aanbiedt, zijn de regelgevende autoriteiten niet langer verantwoordelijk voor het reguleren van het aangeboden advies.

Verschillende landen zullen hun eigen regelgevende instanties hebben, maar zelfs dan vallen veel producten buiten hun jurisdictie, zoals bijvoorbeeld QROPS.

Het feit dat de markt misschien niet gereguleerd is, betekent echter niet dat het product slecht is, het betekent gewoon dat de markt openstaat voor meer gewetenloze adviseurs/verkopers.

Als een adviseur geen vaste locatie heeft en daardoor buiten de regelgeving valt en slechts één niet-gereguleerd product verkoopt, wees dan extra voorzichtig - vooral als de adviseur beweert gereguleerd te zijn voor het geven van advies over producten waarvoor helemaal geen regelgeving bestaat.

Een goede financieel adviseur zal uitleggen hoe het regelgeving systeem voor verschillende producten werkt, zodat u over alle informatie beschikt om een weloverwogen beslissing te nemen.

Kan uw adviseur het bewijs leveren van tevreden klanten?

De beste financiële adviseurs worden aanbevolen door mede-expats. Als u echter geen aanbeveling van een collega kunt krijgen, wordt u vaak blootgesteld aan de vele advertenties en pushy telemarketing activiteiten.

Daarom is het belangrijk om te kunnen kiezen tussen de vele adviseurs en adviesbureaus, ook als u met een bepaald product aan de slag wilt.

Als u eenmaal een tweede opinie heeft gekregen, kan u dit het beste doen door bij elke adviseur naar referenties te vragen. Vertrouw nooit wat er op de website staat, en als u twijfelt, zoek dan altijd naar de namen en details van een tevreden klant.

Dankzij LinkedIn kan u vaak gewoon een beetje achtergrondonderzoek doen naar de persoon om er zeker van te zijn dat ze ook echt zijn wie ze beweren te zijn.

Een goede adviseur zal altijd trots zijn op zijn klanten en, als de vertrouwelijkheid het toelaat, zal hij maar al te graag de details van zijn tevreden klanten bekendmaken.

Is uw adviseur open over kosten en commissie/provisie?

In het Verenigd Koninkrijk en Europa hebben de financiële adviesorganisaties een vaste of prestatievergoeding opgelegd. Dus hoe groot uw belegging ook is, u kunt zeker zijn van de kosten die u moet betalen.

Buiten Europa en het VK is dit niet het geval. Veel financieel adviseurs werken nog steeds op commissie- provisiebasis.

Percentages in de vorm van kosten kunnen potentiële rendementen van uw beleggingsportfolio snel opeten, waardoor wat een lucratieve beleggingsmogelijkheid lijkt, vaak weinig meer oplevert dan een spaarrekening. In veel gevallen betekenen de toegepaste jaarlijkse kosten dat de expat belegger weinig meer krijgt dan een break-even.

Vraag, voordat u een beslissing neemt, altijd om een volledige uitleg van de kosten die in rekening worden gebracht, zowel tijdens de eerste transactie als ook op jaarbasis. Vraag ook hoe dit het rendement en de groei van uw beleggingen door de jaren heen zal beïnvloeden om ervoor te zorgen dat u niet zomaar iemand uit uw belegging betaalt.

Verwar slecht advies niet met een slechte belegging

Beleggen brengt inherent risico met zich mee. Geen enkele belegging is risicovrij en levert u gegarandeerd een inkomen op. Veranderingen in de markt, economie (macro of micro) kunnen een significant effect hebben op elke belegging. Evenzo betekent het feit dat een belegging in het ene jaar ondermaats heeft gepresteerd, niet dat deze zich in het volgende jaar niet zal herstellen.

Hier zal een goede financieel adviseur met u samenwerken om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van eventuele grote schommelingen en waar mogelijk ook aanbevelingen doen voor een alternatieve handelwijze.

Zet vraagtekens bij elk beleggingsproduct waarbij u langer dan vijf jaar vastzit

Veel beleggingen zullen voor de langere termijn zijn, of het nu gaat om sparen voor uw pensioen, de opleiding van uw kind of een grote aankoop. Dit betekent echter niet noodzakelijk dat u uw belegging voor meer dan vijf jaar vast moet leggen.

Doordat beleggingen kunnen dalen of stijgen, kan het zijn dat er een nieuwe optie beschikbaar komt, of dat uw huidige belegging niet zo goed presteert als verwacht.

Als u voor een lange periode vastzit (meestal meer dan vijf jaar), kan u zwaar worden beboet als u besluit dat geld in iets anders te willen beleggen.

Een slechte financieel adviseur kan u ertoe aanzetten om u voor een langere periode vast te zetten en biedt zelden de kans op regelmatige beoordelingen van uw belegging. Aan de andere kant zal een goede adviseur uw opties volledig bespreken, eventuele boetes uitleggen en ook de mogelijkheid bieden voor regelmatige beoordelingen van uw belegging.

Boek een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een onafhankelijk financieel adviseur die alleen met een prestatievergoeding werkt


Krijg deskundige begeleiding om u te helpen uw financiële toekomst beter te plannen, met onafhankelijk financieel advies: hello@expatbeleggen.com