24/7/365 voor een vrijblijvend gesprek
nl

De 3 lessen voor uw pensioen uit het Silicon Valley Bank-debacle

13-03-2023

Banken kunnen failliet gaan, zoals het verhaal van Silicon Valley Bank aantoont. Al doet het omvallen van SVB geen vragen rijzen over de stabiliteit van het globale financiële systeem in zijn geheel, het herinnert er opnieuw aan dat banken werken met het geld van hun klanten. Met het geld op onze rekeningen waarmee we onze maandelijkse facturen betalen. Met het geld dat we parkeren op een spaarrekening als buffer voor onvoorziene omstandigheden. Met het appeltje voor de dorst dat we via een beleggingsportefeuille proberen op te bouwen voor een comfortabele oude dag. Met het geld waarmee we onze kinderen en kleinkinderen een goede start willen geven in het leven.

Hier zijn de top 3 lessen met betrekking tot pensioenplanning na het Silicon Valley Bank faillissement:

Liquiditeit

Liquiditeit is een essentiële factor om te overwegen tijdens uw pensionering. De beschikbaarheid van contanten of activa die snel in contanten kunnen worden omgezet zonder significant waardeverlies is van cruciaal belang.

Als u als gepensioneerde geen reguliere professionele inkomstenstroom meer ontvangt, bent u sterk afhankelijk van uw spaargeld om in uw levensonderhoud te voorzien. Daarom is liquiditeit bij pensionering van cruciaal belang om onverwachte uitgaven, zoals medische rekeningen of noodgevallen, te dekken. U moet echter een evenwicht vinden tussen de behoefte aan liquiditeit en inkomen op lange termijn en bescherming tegen inflatie. Het handhaven van een passend liquiditeitsniveau op basis van een financieel plan biedt gemoedsrust en financiële zekerheid tijdens uw pensionering.

Zoals we bij SVB hebben gezien, was het erg moeilijk om extra liquiditeit te creëren. Openbare markten bieden vaak meer liquiditeit en transparantie dan niet-openbaar verhandelde effecten of annuïteiten.

Cashflow / Uitgaven

Het beheer van cashflow en uitgaven wordt nog belangrijker tijdens uw pensionering, aangezien u afhankelijk bent van uw spaargeld om uw kosten van levensonderhoud te dekken. Het ontbreken van een regelmatige inkomstenstroom betekent dat het beheersen van uitgaven en cashflow een grotere uitdaging wordt en onverwachte uitgaven kunnen een aanzienlijke invloed hebben op uw financiële situatie als gepensioneerde.

De stress op een beleggingsportefeuille tijdens uw pensionering kan aanzienlijk zijn en wordt bepaald door het percentage van de totale jaarlijkse opnames gedeeld door de waarde van de portefeuille. Een hoger niveau van "opnamestress" duidt op veel meer stress op het vermogen van een portefeuille om consistent aan datzelfde niveau van opname te voldoen. Daarom is het van cruciaal belang om een goed begrip te hebben van de cashflow en kosten om uw portefeuille tijdens pensionering effectief te beheren.

U moet flexibel blijven en moet mogelijk uw opnamepercentage aanpassen om uw uitgaven te dekken en er tegelijkertijd voor te zorgen dat uw portefeuille duurzaam blijft op de lange termijn. Het beheersen van de cashflow en uitgaven tijdens uw pensionering is van cruciaal belang om de druk op uw portefeuille te minimaliseren en ervoor te zorgen dat u uw financiële zekerheid gedurende uw pensioenjaren kan behouden. Het maakt deel uit van een proces dat tijdens pensionering vaak wordt herzien.

In het geval van SVB zouden de alarmbellen misschien eerder zijn afgegaan als ze hun obligatiebezit in de markt hadden gezet, waardoor ze een langere landingsbaan hadden om extra kapitaal te creëren. Daarom is het belangrijk om uw beleggingen te inventariseren en ervoor te zorgen dat ze realistische waarderingen hebben om aan uw opnamebehoeften te voldoen.

Risico

Het risico mag bij uw pensionering niet statisch zijn, omdat uw financiële behoeften en doelen in de loop van de tijd veranderen. Hoewel het behoud van kapitaal en stabiliteit van inkomen cruciale doelstellingen zijn bij uw pensionering, is het belangrijk om een evenwicht te vinden tussen deze doelstellingen en de noodzaak om beleggingen te laten groeien om de inflatie bij te houden.

Een statische benadering van risico's kan u als gepensioneerde kwetsbaar maken voor onverwachte economische neergang, wat kan leiden tot een aanzienlijk vermogensverlies. U moet periodiek uw risicotolerantie, beleggingsdoelstellingen en financiële situatie herzien om het risico van uw portefeuille dienovereenkomstig aan te passen. Het is belangrijk om een raamwerk te hebben waarop fondsen een laag risico hebben en welke fondsen een hoog risico hebben en de balans tussen beide. Soms kunnen levensgebeurtenissen of economische gebeurtenissen de balans tussen beide doen verschuiven. Een dynamische benadering van risicobeheer kan u als gepensioneerde helpen uw financiële doelen te bereiken en tegelijkertijd de neerwaartse druk op uw portefeuille minimaliseren.

SVB koppelde haar deposito's en een deel van haar leningen aan hetzelfde klantenbestand, waardoor het bedrijf meer risico liep. Er is een reden waarom regionale banken 3-5 procent rente boden en de top 4 banken amper 1%. Er zijn altijd risico's bij pensionering, het identificeren en definiëren van de risico's waarmee u kunt leven is de sleutel.

Het opnieuw bekijken van deze drie belangrijke componenten van uw pensioenplan is de sleutel tot het verminderen van het algehele risico voor uw plan. Door ervoor te zorgen dat u zich op een veilige plek bevindt met liquiditeit, stress op uw portefeuille en de hoeveelheid risico die u nu neemt, heeft u 90% van de gebieden gedekt waar u zich als gepensioneerde mogelijk zou kunnen "bezeren" bij een succesvol pensioen.

Expat Beleggen is een financieel adviseur die expats helpt hun financiële doelen te bereiken. Contacteer ons vandaag voor een vrijblijvend gesprek: hello@expatbeleggen.com