24/7/365 voor een vrijblijvend gesprek
nl

De Beoordeling van uw Beleggingsportefeuille in 6 Stappen

04-03-2023

Regelmatige portefeuille beoordelingen zijn van cruciaal belang voor het succes van uw beleggingen, vooral na de volatiliteit op de aandelen-, obligatie en valutamarkten. Helaas komen veel expats er nooit toe om hun portfolio's te herzien, of als ze dat wel doen, benaderen ze het proces niet op een verstandige manier wat u na verloop van tijd (betere) resultaten zal opleveren.

Het gaat er niet om te proberen de markten te timen of het volgende topaandeel te kiezen. In plaats daarvan is het doel van deze  portefeuille controle in de eerste plaats om de zaken op schema te houden, problemen vroegtijdig te identificeren en ervoor te zorgen dat uw algehele beleggingsplan gefocust blijft op uw financiële doelstellingen. Idealiter heeft u al een financieel plan opgesteld, specifieke, kwantificeerbare doelen geïdentificeerd en een duidelijk idee van hoe uw beleggingsportefeuille deze doelen zal ondersteunen.

Hoe vaak zou u uw portefeuille moeten bekijken? 

Het is zeker niet nodig om uw portefeuille elke dag, elke week of zelfs elke maand te controleren, trimestrieel of halfjaarlijks volstaat. Dit om ervoor te zorgen dat de zaken op schema blijven zonder een onnodige last te worden.

Volg de onderstaande stappen bij de beoordeling van uw portefeuille. Ze houden u gefocust op de aspecten die het belangrijkst zijn om te beheren en helpen u tijd te besparen met een gerichte, systematische aanpak.

1. Zorg ervoor dat uw asset allocatie op schema ligt

Dit is een van de belangrijkste aspecten om te beoordelen, aangezien de verdeling tussen cash, vastrentende activa en aandelen grotendeels bepalend zal zijn voor het lange termijn rendement dat u kunt verwachten, de volatiliteit die u gaandeweg zult ervaren en hoe waarschijnlijk het is dat u uw financiële doelen zal bereiken. 

De wegingen die aan deze activa klassen worden toegekend, moeten vastgelegd zijn in uw financieel plan en, als u met een adviseur werkt, moeten worden beschreven in een belegging beleidsverklaring. Controleer of uw huidige wegingen in overeenstemming zijn met uw plan. Het is niet nodig om wijzigingen aan te brengen voor een paar procentpunt en dan buitensporige kosten en/of belastbare winsten op te lopen. Als uw huidige wegingen echter meer dan 5% afwijken, is het waarschijnlijk tijd om enkele aanpassingen door te voeren.

Kijk niet alleen naar de brede verdeling tussen cash, vastrentende waarden en aandelen, maar ook naar de wegingen voor elke activa klasse in uw portefeuille. Niet alle activa klassen hebben hetzelfde volatiliteit- of risico/rendementsprofiel. Het verwachte rendement voor aandelen uit opkomende markten verschilt bijvoorbeeld misschien niet veel van aandelen uit ontwikkelde markten, maar de volatiliteit is bijna twee keer zo hoog. Hoewel het toevoegen van niet-gecorreleerde activa klassen aan een gediversifieerde portefeuille het risico-rendementsprofiel kan verbeteren, wilt u er toch voor zorgen dat sommige van de meer volatiele activa klassen in uw portefeuille, zoals opkomende markten en small-cap aandelen, geen overwicht hebben. Over het algemeen wilt u voorkomen dat de volatiliteit en het risico in de portefeuille toenemen zonder dat het verwachte rendement van de portefeuille veel verbetert.

2. Controleer uw valuta blootstelling

Dit is vooral belangrijk voor expats. Met valuta blootstelling bedoelen we de onderliggende economische blootstelling van de portefeuille, niet alleen de kaspositie of de rapporteringsvaluta van de portefeuille. Als u bijvoorbeeld in Australië obligaties koopt in een portefeuille in USD, is de rapportage valuta USD, maar de werkelijke valuta blootstelling die van invloed is op het beleggingsrendement is AUD. Evenzo, als u Europese large-cap aandelen koopt, krijgt u het rendement op die aandelen, maar heeft u ook blootstelling aan de EURO. Het maakt niet uit of de portefeuille die deze aandelen bevat, wordt gerapporteerd in USD, EUR of een andere valuta.

Om een valuta mismatch te voorkomen, is het belangrijk om te proberen vast te stellen welke financiële doelen of toekomstige verplichtingen de portefeuille moet financieren.

De kanteling van de portefeuille valuta en de activa mix kunnen ook worden geïdentificeerd in uw financiële plan en, als u met een adviseur werkt, gedetailleerd worden beschreven in uw belegging beleidsverklaring. Controleer of de valutakanteling in overeenstemming blijft met de valuta van de toekomstige verplichtingen die uw portefeuille moet financieren. Dit is met name belangrijk voor het vastrentende gedeelte van de portefeuille, waar de volatiliteit van de valuta gemakkelijk de vastrentende rendementen kan teniet doen.

3. Controleer de looptijd of rentegevoeligheid van uw portefeuille

Met rentetarieven die nog altijd laag zijn, hebben ze maar één richting te gaan. En aangezien obligatiekoersen dalen als de rente stijgt, wilt u de gevoeligheid van uw portefeuille voor stijgende rentetarieven begrijpen. Rentegevoeligheid wordt doorgaans gemeten aan de hand van een concept genaamd "looptijd", dat wordt gemeten in jaren. Als uw portefeuille bijvoorbeeld een gemiddelde looptijd heeft van 4,5 jaar, kunt u verwachten dat de waarde van het vastrentende deel van uw portefeuille met ongeveer 4,5% zal dalen voor elke rentestijging van 1%. Hoe langer de looptijd van uw vast inkomen, hoe groter de looptijd en hoe gevoeliger het is voor rentebewegingen.

U vermijdt best vastrentende looptijden van meer dan zeven jaar. Om de impact van stijgende rentetarieven te verminderen, kunt u overwegen uw allocatie aan vastrentende waarden te beperken op korte termijn (1-3 jaar) en middellange termijn (3-7 jaar).

4. Bekijk de kosten van uw portefeuille

Bekijk de kosten die u betaalt voor elk fonds of elke positie in uw portefeuille en bereken de totale vergoeding voor uw portefeuille. Over het algemeen zou u niet meer dan 1% op de gehele portefeuille moeten betalen, en als u echt efficiënt bent, kunt u de kosten verlagen tot 0,70% - 0,50%.

Beheersing van de kosten is de sleutel tot het behalen van goede beleggingsrendementen op de lange termijn. U begrijpt waarom als u bedenkt dat het reële rendement op lange termijn (exclusief inflatie) voor de meeste portefeuilles gemiddeld slechts 3% - 5% zal zijn. Als uw portefeuille in de loop van de tijd gemiddeld 8% per jaar is geweest, terwijl de inflatie gemiddeld 4% was, is de reële groei (of groei in koopkracht) van de portefeuille slechts 4%. Aangezien de portefeuille met 4% moet groeien om de inflatie bij te houden, komen alle kosten uit het reële rendement van de portefeuille. Een vergoeding van 1% is een belasting van 25% op het reële rendement van 4% van de portefeuille en zal de groei op lange termijn en de waarde van de portefeuille aanzienlijk verlagen. Kosten van 2%-5% of meer die typisch zijn in de offshore-markten voor expat beleggingen, kunnen tussen de 50% en meer dan 100% van uw werkelijke rendement teniet doen.

De snelste en gemakkelijkste manier om het rendement van uw portefeuille te verhogen zonder extra risico, is door onnodige kosten te verlagen. Betaalt u meer dan 1%, zorg dan dat u een goede reden heeft.

5. Controleer of u fiscaal voordelige structuren maximaliseert

Als u belastingplichtig bent voor uw portefeuille en u beschikt over fiscaal voordelige structuren, zorg er dan voor dat u deze verstandig gebruikt. Deze beslissing over de locatie van activa is sterk afhankelijk van de unieke situatie van de belegger, dus het is moeilijk om vaste vuistregels toe te passen. U kunt echter overwegen om hoogrenderende investeringen of tactische posities onder te brengen in belastingvrije beleggingsvehikels.

Studies hebben aangetoond dat het oordeelkundig gebruik van fiscaal voordelige constructies tot wel 1% kan bijdragen aan het rendement na belastingen van een belegger. Dit kan een ingewikkeld materie zijn, dus misschien best dat u samenwerkt met een financiële consultant om ervoor te zorgen dat u uw situatie maximaliseert.

6. Houd de prestaties van uw portefeuille bij

Zorg ervoor dat u uw prestaties bij elke beoordeling bijhoudt en controleert. De nadruk ligt niet zozeer op de kwartaalresultaten want die zijn vooral nuttig goed om korte termijn volatiliteit in zicht te brengen. Concentreer u in plaats daarvan op wat u op de lange termijn kunt verwachten, bijvoorbeeld het opbouwen van een prestatierecord over drie tot vijf jaar of langer. 

Door uw prestaties in de loop van de tijd te volgen, kunt u bepalen hoe uw portefeuille presteert, hoeveel volatiliteit erin zit, of specifieke posities bijdragen zoals verwacht of niet, en of u op schema ligt om uw doelen te bereiken. U zou uw portefeuille elk kwartaal moeten beoordelen, maar neem de prestaties van elk kwartaal (goed of slecht) met een korreltje zout. Concentreer u in plaats daarvan op de prestaties in de loop van de tijd en of u op schema ligt om uw financiële doelen te bereiken. Zonder het bijhouden van prestaties heeft u geen gegevens waarop u beslissingen kunt baseren.

In eerste instantie kan het beoordelen van uw portefeuille tijdrovend lijken, maar wij zijn er om u te helpen. 

Als u eenmaal alles heeft opgezet en een paar beoordelingen heeft gedaan, zal u merken dat het helemaal niet veel tijd kost en het zal uw kansen om uw financiële doelen te bereiken enorm vergroten! 

Contacteer ons vandaag nog voor een vrijblijvend gesprek: hello@expatbeleggen.com